KLUB

Uczniowski Klub Sportowy Pomerania-Szczecin powstał z inicjatywy sympatyków karate tradycyjnego – sztuki walki bez broni, mającej swoje korzenie w Japonii, a popularnej na całym świecie. UKS Pomerania-Szczecin jest członkiem Polskiej Unii Karate Tradycyjnego.

Głównym instruktorem klubu jest Paweł Karpow, 2 Dan WTKF, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel z wieloletnim stażem.