KOMPENDIUM WIEDZY

  • Karate tradycyjne jest sztuką samoobrony bez użycia broni, która wykorzystuje w najbardziej skuteczny sposób ludzkie ciało. Znajdują w nim zastosowanie głównie techniki bloków, ciosów uderzeń i kopnięć w połączeniu z innymi powiązanymi z nim ruchami.
  • Karate-do w dosłownym przetłumaczeniu  „ droga pustej ręki”. Jest to system samoobrony który powstał z połączenia okinawskich technik walki bez broni (technik samoobrony) z tradycją japońskiego BUDO . Pojęcie Budo kryje w sobie holistyczne podejście do kwestii rozwoju człowieka w oparciu o zasadę całościowego rozwoju umysłu, ciała i ducha.
  • Karate tradycyjne opiera się na koncepcji ciosu kończącego (todome), czyli techniki wystarczającej do unieszkodliwienia przeciwnika. Jest to możliwe pod warunkiem wykorzystania w technice w sposób maksymalny mocy całego ciała, siły zewnętrznej (np. podłogi) oraz siły mentalnej.
  • Trening karate tradycyjnego jest zbudowany na podstawie trzech elementów: kihon – doskonalenie techniki, kata – walka z wyobrażonymi przeciwnikami, kumite – walka z przeciwnikiem rzeczywistym.
  • Kata (formy) są esencją karate. Składają się one z serii skoordynowanych i harmonijnych ruchów, które wykonywane są z zachowaniem ustalonej kolejności i określonego rytmu. Techniki zawarte w kata maja swoje zastosowanie w praktyce.Kumite (spotkanie rąk). Walka, zastosowanie technik w spotkaniu z konkretnym przeciwnikiem. W zależności od zastasowania są różne formy walki.

    Kichon (podstawy)trening wszelkiego rodzaju technik, ciosów, kopnięć i bloków wykonywanych indywidualnie, pojedynczo lub w kombinacjach. Walka z jednym wyobrażonym przeciwnikiem.

    System treningowy został oparty na doświadczeniach wielu instruktorów karate zarówno w Polsce jak i na Świecie. Prowadzimy treningi w grupach z podziałem na wiek i stopień zaawansowania.