EGZAMINY

Najbliższe egzaminy na stopnie uczniowskie odbędą się 08 czerwca 2019 (sobota). Miejsce: HALA JUDO, al. Wojska Polskiego 246, 71-346 Szczecin Szczegółowe godziny dla każdej z grup kandydatów będą podane na stronie Klubu bliżej daty egzaminu.
Egzaminy w naszym Klubie zawsze są oficjalnymi egzaminami Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, egzaminy przyjmuje licencjowany egzaminator PZKT sensei Mirosław Kuciarski, uzyskane stopnie  rejestrowane są w  PZKT, zawodnicy otrzymują dyplomy potwierdzające stopień w karate.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU: 
1. REKOMENDACJA i DOPUSZCZENIE przez instruktora prowadzącego (decyzję o poziomie przygotowania ćwiczącego i przystąpieniu go do egzaminu podejmuje instruktor prowadzący!);
2. Przynależność do Klubu UKS Pomerania-Szczecin (złożona deklaracja członkowska+1 zdjęcie lecitymacyjne) DEKLARACJA;
3. Opłacona roczna Licencja indywidualna Polskiego Związku Karate Tradycyjnego  w wysokości 40 zł (szczegóły i sposób opłaty w zakładce “Licencja PZKT”);
4. Uiszczona opłata egzaminacyjna w wysokości 80 zł (stawka PZKT od 2018 roku) na konto
UKS Pomerania-Szczecin, ul. Świętoborzyców 40,
Aliorbank nr 47 2490 0005 0000 4600 1220 2471. W tytule:”Egzamin, imię nazwisko kandydata, miejsce treningów“.  Prosimy o wpłatę dopiero po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego;
5. Brak zaległości składek członkowskich (nie dotyczy ćwiczących Szkole Promyk, Szkole Primus, Szkole TAK), ;
6. ZGŁOSZENIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA  ZGŁOSZENIE
Sprawdzić czy warunki są spełnione, uzyskać dodatkowe informacje można w biurze Klubu pod nr telefonu 511854059 lub kierując pytania na e-mail: biuro@karateklub.szczecin.pl