KONTAKT

Uczniowski Klub Sportowy SP35 POMERANIA-SZCZECIN

Nazwa skrócona: UKS Pomerania-Szczecin
Adres: ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Konta Klubowe :
1) dla wpłat comiesięcznych składek członkowskich, licencji PZKT:
Aliorbank, nr. 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946
2) dla wpłat za obozy, pólkolonie, egzaminy, opłaty startowe i t.d.:
Aliorbank 47 2490 0005 0000 4600 1220 2471

NIP-851 313 9747, REGON – 320 928 250

Prezes i główny instruktor: Paweł Karpow, tel. 666 500 919
Biuro Klubowe: tel. 511 854 059
Biuro Akademii Budo tel. 795 922 777
e-mail: karate.szczecin@gazeta.pl, biuro@karateklub.szczecin.pl