Składka członkowska

Wysokość comiesięcznej składki członkowskiej dla ćwiczących w PRZEDSZKOLACH w sezonie 2017/2018 wynosi 40 zł.
Skladka członkowska nie jest zapłatą za wykupione treningi, nie jest abonamentem. Dlatego jest zryczałtowana i nie zależy od ilości terningów w miesiącu. Regularnie opłacana składka zapewnia członkostwo w Klubie, w ramach którego uczestniczy się w organizowanych przez Klub aktywnościach, przede wszystkim w treningach.
Dane do wpłat składek członkowskich: 
Nazwa skrócona: UKS Pomerania-Szczecin
Adres: ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Aliorbank nr. 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946
w tytule: składka członkowska, imię nazwisko dziecka, miesiąc, miejsce treningów.
Wzór: składka członkowska, Kowalski Jan, wrzesień 2017, PP14  
Comiesięczną składkę należy wpłacać do 10-go dnia miesiąca z góry.