Regulamin i deklaracja

Zasady uczestnictwa w zajęciach Mały Karateka prowadzonych w przedszkolach reguluje poniższy Regulamin członkostwa MK Przedszkola
Do Programu Mały Karateka w przedszkolach przystępuje się składając DEKLARACJĘ MK Przedszkola