O programie

maly karateka_samMały Karateka – program zajęć ruchowych z elementami karate tradycyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany w Szczecinie przez UKS Pomerania-Szczecin.
IDEA
Inspiracją do stworzenia programu posłużyły trzy rzeczy:
-świadomość, że odpowiednioprzeprowadzony trening karate jest skutecznym narzędziem do wspomogania prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym;
-przekonanie, że ćwiczenia karate wzbogacają, urozmaicją i uzupełniają zwykłe zajęcia ruchowe w przedszkolach i klasach zerowych;
-wiedza, że wiek okolo 5 lat jest odpowiednim momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka, w którym z korzyścią dla ćwiczącego można wprowadzać elementy karate do zajęć ogólnorozwojowych.

DLACZEDO MAŁY? Nowoczesna dydaktyka wychowania fizycznego uznaje, że dziecko w wieku ok 5 lat wchodzi w złoty okres motoryczny. W tym czasie następuje wyjątkowy przyrost w zakresie koordynacji ruchów. A przede wszystkim dzieci maja ogromną potrzebę ruchu.

DLACZEGO KARATEKA? Odpowiedzią na naturalne zapotrzebowanie dzieci w tym okresie wiekowym jest trening karate. W tej dyscyplinie sportowej (ktora jest uznawana także za sztukę samoobrony) szczególna uwaga kładzie się na właściwe ustawienie sylwetki, ćwiczenia rozciągające oraz symetrię i dynamikę ruchów. Istotny element zjęć stanowi trening koncentracji i dyscypliny. Umiejętności i nawyki wyćwiczone na zajęciach w przyszłości sprzyjają adoptacji dzieci w szkole.

Mały Karateka jest to program dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci.
-Ważny element programu stanowią gry i zabawy ruchowe poprawiające cechy motoryczne oraz procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczna.
-Na każdym zajęciu są wykonywane ćwiczenia korekcyjne, polegające na profilaktyce wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków.
-Program zawiera ćwiczenia korygujące zaburzenia w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej.
-Uczestnicy programu rozwijają w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjną forma spędzania czasu wolnego.

Program od 5 lat z powodzeniem funkcjonuje na terenie Szczecina prowadzony przez UKS Pomerana-Szczecin pod kierownictwem koordynatora Programu Pawła Karpowa.