Licencja PZKT

UWAGA! Przypominamy o obowiązku posiadania rocznej licencji indywidualnej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w wysokości 40 zł. Licencja PZKT dotyczy wszystkich ćwiczących karate w naszym Klubie. Jej wykupienie jest warunkiem uczestnictwa w treningach, przystąpienia do egzaminów, startów w zawodach, wyrobienia paszportu i udziału w innych aktywnościach. Licencję można wpłacać na konto klubowe, skąd niezwłocznie zostanie przekazana do PZKT.
UKS Pomerania-Szczecin, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Aliorbank 72 2490 0005 0000 4500 6616 3946
w tutyle: Imię, nazwisko dziecka, data urodzenia, miejsce treningów
Sprawdzić czy licencja jest opłacona, czy jeszcze ważna można pod nr tel.511854059 lub zadając pytanie na e-mail:  biuro@karateklub.szczecin.pl