EGZAMINY

Najbliższe Egzaminy na stopnie uczniowskie odbędą się 11 czerwca (niedziela) 2017 roku w Akademii Budo (CH Nowy Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 40, II piętro). Szczegółowe godziny dla każdej z grup kandydatów będą podane na stronie Klubu bliżej daty egzaminu.
Egzaminy w naszym Klubie zawsze są oficjalnymi egzaminami Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, przyjmuje egzaminy licencjowany egzaminator PZKT sensei Mirosław Kuciarski, uzyskane stopnie  rejestrowane są w  PZKT, zawodnicy otrzymują dyplomy potwierdzające stopień w karate.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU: 
1. REKOMENDACJA i DOPUSZCZENIE przez instruktora prowadzącego;
2. Przynależność do Klubu UKS Pomerania-Szczecin (złożona deklaracja członkowska);
3. Opłacona roczna Licencja indywidualna Polskiego Związku Karate Tradycyjnego  w wysokości 40 zł (szczegóły i sposób opłaty w zakładce „Licencja PZKT”);
4. Uiszczona opłata egzaminacyjna w wysokości 60 zł (stawka PZKT) na konto
UKS Pomerania-Szczecin, ul. Świętoborzyców 40,
Aliorbank nr 47 2490 0005 0000 4600 1220 2471. W tytule:”Egzamin, imię nazwisko dziecka, miejsce treningów„.  Prosimy o wpłatę dopiero po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego;
5. Brak zaległości składek członkowskich;
6. Wypełnione i złożone u instruktora zgłoszenie na egzamin (dostępne u instruktora prowadzącego).
Sprawdzić czy warunki są spełnione, uzyskać dodatkowe informacje można pod nr telefonu 511854059 biuro Klubowe lub kierując pytania na e-male klubowe: karate.szczecin@gazeta.pl, biuro@karateklub.szczecin.pl